VO-Raad neemt Syrus op in de inkoopwijzer voor scholen

Syrus is door het Arboservicecentrum van de VO-Raad (Arbo-VO) geselecteerd als product voor de inkoopwijzer incidentenregistratiesystemen. Scholen zijn in staat middels Syrus specifieke onderwijs gerelateerde incidenten te registreren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap formuleerde dat op basis van de onderstaande definities incidenten inzichtelijk moeten kunnen worden gemaakt.

Webformulieren in Syrus

Introduktie: Syrus Webform module

Aes Security Management heeft Syrus uitgebreid met een nieuwe module. De Syrus Webform module maakt het mogelijk overal vandaan digitaal meldingen te versturen naar de Syrus database. Uitermate geschikt voor organisaties met meerdere locaties en organisaties waar een extra meldingskanaal gewenst is.

 Het LUMC werkt als eerste met de Syrus Webform module en maakt het zo mogelijk om 8000 medewerkers rechtstreeks vanaf de werkplek incidenten te laten registreren.

Nieuw: Syrus Lite vanaf € 195,-

Vanaf september 2011 is er een lite versie van Syrus beschikbaar.

Nieuw boek Arjen Appelman verschenen

Nieuwe website online

Syrus.nl start met een geheel vernieuwde website. Door deze omzetting zullen er nog regelmatig kleine aanpassingen worden doorgevoerd op de website. De nieuwe website is gemaakt met Drupal