VO-Raad neemt Syrus op in de inkoopwijzer voor scholen

Syrus is door het Arboservicecentrum van de VO-Raad (Arbo-VO) geselecteerd als product voor de inkoopwijzer incidentenregistratiesystemen. Scholen zijn in staat middels Syrus specifieke onderwijs gerelateerde incidenten te registreren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap formuleerde dat op basis van de onderstaande definities incidenten inzichtelijk moeten kunnen worden gemaakt.

  • fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft
  • fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn
  • wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige wapens)
  • seksueel misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys)
  • grove pesterijen
  • discriminatie (ondermeer naar ras, geslacht en homodiscriminatie)
  • bedreigingen
  • vernieling of diefstal van goederen
  • drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop)

Genoemde incidenten kunnen middels het gebruik van Syrus op een eenvoudige wijze worden geregistreerd.

(bronvermelding: Definities van incidenten in het onderwijs door Prof. dr. Ton Mooij & drs. Wouter de Wit, mei 2009

 

relevante link: Syrus in de Onderwijssector