Webformulieren in Syrus

Introduktie: Syrus Webform module

Aes Security Management heeft Syrus uitgebreid met een nieuwe module. De Syrus Webform module maakt het mogelijk overal vandaan digitaal meldingen te versturen naar de Syrus database. Uitermate geschikt voor organisaties met meerdere locaties en organisaties waar een extra meldingskanaal gewenst is.

 Het LUMC werkt als eerste met de Syrus Webform module en maakt het zo mogelijk om 8000 medewerkers rechtstreeks vanaf de werkplek incidenten te laten registreren.

Meer informatie