CBRN Instellingen

Vanuit de NCTV worden CBRN instellingen gestimuleerd weerstandsverhogende maatregelen te treffen. Als voorname maatregel wordt de implementatie van een security management systeem (SMS) voorgesteld. Syrus incidentenregistratie wordt door veel CBRN instellingen al ingezet als security management informatie systeem. Hiermee kan beveiliging beter meetbaar en stuurbaar gemaakt worden wat nodig is om tot de gewenste plannings- en control-cyclus (PDCA cirkel) voor beveiliging te komen.

De aanschaf van Syrus komt voor de subsidieregeling in aanmerking.

Het security management systeem is ontwikkeld door Aes Security Management, tevens de ontwikkelaar van de Syrus incidentenregistratie software.