Syrus Incidentenregistratie


Syndicate content

Syrus is hét incidentenregistratie pakket dat specifiek is ontwikkeld voor beveiliging om beleid te kunnen sturen en controleren.

Verwerk geregistreerde incidenten, werkzaamheden, trainingen, storingen en transporten in duidelijke management rapportages. Gebruik deze vervolgens om het nut van genomen maatregelen te evalueren of om de noodzaak van nieuwe maatregelen en behoeften vanuit uw dienst beveiliging te onderbouwen.

Het Syrus incidentenregistratie systeem wordt binnen verscheidene sectoren (o.a. zorg, retail, overheid en onderwijs) met succes ingezet. Dankzij passend maatwerk en ondersteuning in de vorm van advies, trainingen en een actieve gebruikersgemeenschap kan elke organisatie maximaal profijt halen uit dit pakket.